Godsdienst op de Heidepark

Naast de methode Leefstijl die we gebruiken voor sociaal-emotionele ontwikkeling, gebruiken we ook het onderdeel ‘Godsdienstige vorming’.

Leefstijl en Godsdienstige vorming/levensbeschouwing hebben zoveel raakvlakken, dat het niet alleen praktisch is om de vakken op elkaar af te stemmen, maar dat het ook een verrijking is voor zowel Leefstijl als levensbeschouwing.

Omdat deze methode niet uitgaat van een kerkelijke richting, zullen alle kinderen vanaf groep 4 deze lessen gaan volgen. OBS Heidepark is een openbare school en dus toegankelijk voor een ieder, ongeacht zijn of haar levensbeschouwelijke of godsdienstige achtergrond. We vinden het belangrijk, dat kinderen voorbereid worden op onze multiculturele samenleving.

De kinderen leren met name via verhalen de grootste geestelijke stromingen in Nederland kennen. Vandaar uit wordt de aansluiting gezocht naar de belevingswereld van het kind, naar zijn omgeving en de wereld.

Verschillende godsdiensten komen op een gelijkwaardige manier tot hun recht. Er wordt niet uitgegaan van 1 bepaalde godsdienst, maar er wordt op een ‘ neutrale ’ manier gekeken naar wat er in de verschillende religieuze tradities te horen en te zien valt.

Voor kinderen in groep 4 bestaat de mogelijkheid dat ze worden voorbereid op de Heilige Communie in samenspraak met de RK. Kerk. De leerkracht van deze groep sluit daar in de klas op aan.

© 2016 Openbare basisschool Heidepark