Godsdienst op Kindcentrum Heidepark

De methode Leefstijl gebruiken we voor sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook voor ‘Godsdienstige vorming/levensbeschouwing’.

Verschillende godsdiensten komen op een gelijkwaardige manier tot hun recht. Er wordt niet uitgegaan van 1 bepaalde godsdienst, maar er wordt op een ‘ neutrale ’ manier gekeken naar wat er in de verschillende religieuze tradities te horen en te zien valt.

Alle kinderen vanaf groep 4 deze lessen gaan volgen. Kindcentrum Heidepark is een openbare school en dus toegankelijk voor een ieder, ongeacht zijn of haar levensbeschouwelijke of godsdienstige achtergrond. We vinden het belangrijk, dat kinderen voorbereid worden op onze multiculturele samenleving.

Voor kinderen in groep 4 bestaat de mogelijkheid dat ze worden voorbereid op de Heilige Communie in samenspraak met de R.K. Kerk. De leerkracht van deze groep sluit daar in de klas op aan.

© 2016 Openbare basisschool Heidepark | Privacyverklaring