Inhoud van ons onderwijs

Wij willen onze leerlingen goed voorbereiden op de maatschappij. Daarvoor is het noodzakelijk dat ze goed kunnen lezen, schrijven en rekenen. Ook vaardigheden als kritisch denken, probleemoplossen, informatievaardigheid, helder communiceren en mediawijsheid zijn in de 21e eeuw belangrijk.

In de onderbouw werken we ontwikkelingsgericht in een betekenisvolle omgeving:

Om kennis te kunnen verbinden met de praktijk is een stimulerende leeromgeving van belang. Met name in de kleutergroepen en groep 3 verbeelden we thema’s en projecten zoveel mogelijk in de klas of in de hal. Bij een themaweek over de Brandweer richten we bijvoorbeeld een deel van het lokaal of de hal in als brandweerkazerne. Hierin leren kinderen spelenderwijs. De leerkracht speelt mee en geeft waar nodig sturing.

De opgedane kennis met opdrachten en activiteiten verbinden we met de praktijk van alledag.

 

 

© 2016 Openbare basisschool Heidepark | Privacyverklaring