Inhoud van ons onderwijs

Het onderwijs vraagt meer van ons dan alleen een didactische opleiding van onze leerlingen. De eisen die de maatschappij stelt, zijn breder dan alleen de kennisbasis op de verschillende leergebieden. Wij willen onze leerlingen goed in de maatschappij kunnen zetten. Daarvoor is het noodzakelijk dat ze goed kunnen lezen, schrijven en rekenen, maar ook dat ze vaardigheden hebben ontwikkeld op het gebied van samenwerken, samenspelen en sociale vaardigheden. Daarnaast is het belangrijk dat onze leerlingen problemen kunnen oplossen op verschillende manieren en dat ze helder kunnen communiceren. Ook is zelfsturing en reflectie van belang voor de toekomst.

Om te zorgen dat we bovenstaande onderwerpen goed kunnen inzetten binnen ons onderwijs, gebruiken we naast onze kennis-georiënteerde methodes een aantal andere instrumenten. Daarom geven we, naast de kennisgerichte methodes, Basisontwikkeling en Leefstijl een prominente plaats in ons onderwijs. Daarmee hebben we een volledig aanbod dat tegemoet komt aan de doelen die we verwoord hebben in onze visie.

Naast Leefstijl en Basisontwikkeling maken we gebruik van de volgende methodes om te zorgen dat de kennisbasis van onze leerlingen op niveau is.

Sommige methodes zullen in de komende drie jaar worden afgeschreven en vervangen.

Vak Methoden
Taal Schatkist

Veilig Leren Lezen

Taal in Beeld

Fonemisch Bewustzijn

Technisch lezen Veilig Leren Lezen, KIM versie

Estafette

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL

Goed begrepen

Spelling Spelling in beeld

Zo Leren Kinderen  Lezen en Spellen

Schrijven Schrijfatelier Pennenstreken
Engels Take it easy
Rekenen Schatkist

Rekenrijk

Met sprongen vooruit

Geschiedenis Blink, Eigentijds
Aardrijkskunde Blink, Grenzeloos
Natuuronderwijs Natuniek
Wetenschap & Techniek Natuniek

Techniektorens

Verkeer De wereld van het verkeer gr. 3 / 4

Op voeten en fietsen

Jeugdverkeerkrant gr. 5 t/m 8

ANWB Streetwise

Tekenen Uit de kunst bronnenboeken.
Handvaardigheid Uit de kunst bronnenboeken

internet.

Muziek Vier muziek met bronnenboeken

Aanbod culturele commissie.

Motorische ontwikkeling Schrijfdans
Bewegingsonderwijs

 

Bewegingsonderwijs in het speellokaal.

Map: ‘Bewegen’.

Anti pest methode Pestprotocol OBS Heidepark

Sta op tegen pesten

Sociaal-emotionele ontwikkeling Leefstijl

Sta op tegen pesten ( gr. 5 t/m 8)

Levensbeschouwing Leefstijl

© 2016 Openbare basisschool Heidepark