Kwaliteit van ons onderwijs

Wij staan voor goed onderwijs. Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen hebben wij een kwaliteitszorgcyclus. Deze cyclus zorgt voor de meting van onze kwaliteit, voor de uitvoering van de analyse en vervolgens voor het verbinden van conclusies aan deze analyse met het maken van vervolgplannen. Dit volgens de (PDCA cyclus, Plan Do, Check, Act)

Wat meten wij binnen de school om te kunnen analyseren:

  • De kwaliteit van het lesgeven; (middels observaties en Video interactie)
  • De resultaten van het leren en lesgeven; middels de afname en analyse van toetsen
  • De tevredenheid van leerkrachten, ouders en kinderen; middels gesprekken, vragenlijsten en evaluaties

Wij gebruiken hiervoor “Werken met Kwaliteitskaarten voor het Primair Onderwijs (WMKPO) als instrument van het kwaliteitsbeleid. Onderdeel hiervan zijn vragenlijsten die door leerlingen, ouders en leerkrachten ingevuld worden.

9.2 De resultaten van ons onderwijs De inspectie van het onderwijs houdt elk jaar de resultaten van ons onderwijs bij. Dit doet zij door o.a. te kijken naar de resultaten van de eindtoets die wij afnemen in groep 8, de cito-eindtoets.

Eindtoets groep 8

Landelijk gemiddelde Score
Heidepark
2012 535,2 538,4
2013 534,7 542,8
2014 534,4 536,1
2015 535,3 535,3
2016 534,5 537,7
2017 535,1 535,3
2018 534,9 538,5

Met deze resultaten zitten we op of ruim boven het landelijk gemiddelde en altijd boven de ondergrens die de inspectie van het onderwijs stelt. Wij gaan er vanuit dat dit in het schooljaar 2018-2019 ook het geval zal zijn.

 

 

© 2016 Openbare basisschool Heidepark | Privacyverklaring