Kwaliteit van ons onderwijs

Wij staan voor goed onderwijs. Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen hebben wij een kwaliteitszorgcyclus. Deze cyclus zorgt voor de meting van onze kwaliteit, voor de uitvoering van de analyse en vervolgens voor het verbinden van conclusies aan deze analyse met het maken van vervolgplannen. Dit volgens de (PDCA cyclus, Plan Do, Check, Act)

Wat meten wij binnen de school om te kunnen analyseren:

  • De kwaliteit van het lesgeven; (middels observaties en Video interactie)
  • De resultaten van het leren en lesgeven; middels de afname en analyse van toetsen
  • De tevredenheid van leerkrachten, ouders en kinderen; middels gesprekken, vragenlijsten en evaluaties

Wij gebruiken hiervoor “Werken met Kwaliteitskaarten voor het Primair Onderwijs (WMKPO)” als instrument van het kwaliteitsbeleid. Onderdeel hiervan zijn vragenlijsten die door leerlingen, ouders en leerkrachten ingevuld worden.

 

 

 

© 2016 Openbare basisschool Heidepark | Privacyverklaring