Meer en hoogbegaafdheid

Plusgroep

leerlingen die (ver) boven het gemiddelde presteren, krijgen leerstof aangeboden die voor voldoende uitdaging zorgen. Om aan die onderwijsbehoefte tegemoet te komen bieden wij binnen Kindcentrum Heidepark een plusgroep aan voor kinderen vanaf groep 5

Het is erg belangrijk dat de ouders achter deelname aan de plusklas staan. Deelname aan de plusklas is niet vrijblijvend. Wij gaan ervan uit dat de leerlingen het hele schooljaar blijven deelnemen en serieus met hun opdrachten bezig zijn. De eigen leerkracht overlegt met de IB-er welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Daarna wordt overleg gevoerd met de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers over plaatsing in de Plusklas.

Informatie Cnopiusklassen

Daarnaast hebben we de mogelijkheid om kinderen in te laten stromen in de Cnopiusklassen. Dit is een lesvoorziening van ons bestuur voor hoogbegaafde leerlingen (I.Q vanaf 130) van groep 5 tot en met groep 8. Deze Cnopiusklassen worden aangeboden in Zwolle.

Hoogbegaafde leerlingen ontmoeten elkaar daar wekelijks  één dagdeel (4 lesuren). Ze worden begeleid door een gespecialiseerde groepsleerkracht.

In de Cnopiusklas volgt de leerling een speciaal programma dat los staat van de basisschool. Zowel voor rekenen/wiskunde als taal worden opdrachten gegeven, die als schoolwerk mee naar de eigen basisschool gaan. Nabespreking is een week later.

 

Verder wordt extra aanbod verzorgd via projecten over bijvoorbeeld filosofie, debatteren, astronomie, techniek en chemie. Hierbij worden gastdocenten uitgenodigd.

Het vervoer van en naar de Cnopiusklas is een taak van de ouders.

Meer informatie vindt u op www.cnopiusklassen.nl

Kangoeroeklassen

Voor kinderen uit de groepen 3 en 4 kunnen we hoogbegaafdheid nog niet vaststellen. We spreken dan van een ontwikkelingsvoorsprong. Voor deze kinderen zijn de kangoeroeklassen. Dit is de voorloper voor de Cnopiusklas en vindt ook in Zwolle plaats.

Kenniscentrum HB

Onze school maakt gebruik van het kenniscentrum Hoogbegaafdheid. Dit kenniscentrum bestaat uit een aantal adviseurs en een orthopedagoog. Zij zijn te raadplegen door IB-ers, leerkrachten en ouders van aangesloten scholen.

 

 

 

© 2016 Openbare basisschool Heidepark | Privacyverklaring