Afspraken

Voor schooltijd

 • De kinderen mogen vanaf 8.20 uur binnenkomen. Tassen en jassen worden aan de kapstok gehangen, bekers worden in de klas gezet. Overblijfbekers kunnen in de overblijfkratten in de gang. Het gaat in een koelkast, zodat het drinken lekker fris blijft.
 • Als om 8.25 uur de bel gaat, gaan alle kinderen eerst naar hun eigen lokaal.
 • De lessen beginnen om 8.30 uur.

Op de fiets

 • Bij het hek stapt iedereen af en loopt naar de fietsenstalling.
 • De kinderen, die in de buurt van de school wonen, gaan lopend naar school als ze geen gym hebben. Dit i.v.m. de beperkte fietsenstalling.
 • De groepen 1 t/m 4 zetten hun fiets bij het hek bij de hoofdingang. De groepen 5 t/m 8 zetten de fietsen tussen de hekjes van hun eigen groep.

Op het schoolplein

 • In de pauze mogen leerlingen met toestemming van de leerkracht naar het toilet
 • De kinderen spelen met het speelgoed waarvoor het is gemaakt.
 • Op het voetbalveld houden we rekening met de ruimte en de andere kinderen die op het plein spelen.

Voor de kleuters (groep 1 en 2) gelden nog een aantal aanvullende regels

 • Zo spelen dat de juffen je kunnen zien: Tot de muur van het speellokaal.
 • Zand moet in de zandbak blijven!
 • We hebben respect voor de natuur
 • Opruimen doen we met zijn allen!

 

© 2016 Openbare basisschool Heidepark | Privacyverklaring