Regels in de school

Wij werken met de methode Leefstijl. Leefstijl is een programma dat kinderen helpt om hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Dan gaat het onder andere om de volgende vaardigheden: samen spelen, samenwerken, praten, luisteren, rekening houden met elkaar, zelfvertrouwen opdoen, gevoelens uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen en omgaan met groepsdruk.

Deze methode werkt met 6 centrale thema’s waarbinnen onze regels en afspraken vallen. We werken met een regel van de maand. Deze omgangsregel wordt maandelijks vernieuwd en besproken in de nieuwsbrief en in de groepen.

De zes centrale thema’s van leefstijl zijn:

 LEEFSTIJL 1

Wij hanteren 12 basisregels, elke maand wordt een van deze regels centraal behandeld.

Onze basisregels

 • Samen maken we de groep!
 • Complimenten doen ons goed
 • Jij vertelt, ik luister!
 • Lekker gezond
 • Samen delen, samen spelen!
 • Ik vertrouw op mij
 • Allemaal anders, iedereen gelijk
 • Wij hebben respect voor elkaar
 • Ken je dat gevoel?
 • Samenwerken doe je zo
 • Wij en de wereld
 • We houden rekening met elkaar

Verder hebben we nog een aantal organisatorische en logistieke afspraken binnen de school

Pleinafspraken:

Voor schooltijd

 • De kinderen mogen vanaf 8.20 uur binnenkomen. Tassen en jassen worden aan de kapstok gehangen, bekers worden in de klas gezet. Overblijfbekers kunnen in de overblijfkratten in de gang. Het gaat in een koelkast, zodat het drinken lekker fris blijft.
 • De lessen beginnen om 8.30 uur.
 • Als om 8.25 uur de bel gaat, gaan alle kinderen eerst naar hun eigen lokaal.
 • We doen de voordeur op slot. Het team blijft alert en spreekt onbekende bezoekers aan.

Op de fiets

 • Bij het hek stapt iedereen af en loopt naar de fietsenstalling.
 • De kinderen, die in de buurt van de school wonen, gaan lopend naar school als ze geen gym hebben. Dit i.v.m. de beperkte fietsenstalling.
 • De groepen 1 t/m 4 zetten hun fiets bij het hek bij de tafeltennistafel. De groepen 5 t/m 8 zetten de fietsen tussen de hekjes van hun eigen groep [staat er op].

Op het schoolplein

 • In de pauze mogen leerlingen met toestemming van de leerkracht naar het toilet.
 • In de kleine groene container wordt het groenafval gedaan, in de grote groene de rest
 • De kinderen spelen met het speelgoed waarvoor het is gemaakt. Stelten om te steltlopen, volleybal-ballen om te volleyballen enz
 • Op het voetbalveld houden we rekening met de (kleine) ruimte en de andere kinderen die op het plein spelen.
 • Ballen over het hek aan de zijkant van het voetbalveld mogen opgehaald worden.
 • Ballen die aan de kant van het volleybalveld / klimboog over het hek gaan, worden door André opgehaald. ( 1x per week)
 • Het zand willen we graag in de zandbak houden.

Voor de kleuters (groep 1 en 2) gelden nog een aantal aanvullende regels

 • Zo spelen dat de juffen je kunnen zien: Tot de muur van het speellokaal.
 • Zand moet in de zandbak blijven!
 • Alle karren blijven op het plein en niet op de rubberen tegels
 • De hulpjes mogen het eerst uit de schuur kiezen.
 • We hebben respect voor de natuur ( geen takken afrukken enz.)
 • Als we naar de WC moeten doen we een ketting om. Deze ligt op de picknicktafel.
 • Touwen, paardenteugels, planken, hoepels, loopklossen mogen niet mee naar boven op de klimhuisjes en niet aan karren of fietsen worden vastgemaakt
 • Opruimen doen we met zijn allen!

© 2016 Openbare basisschool Heidepark