Sociaal emotionele ontwikkeling

Methode Leefstijl thema_s leefstijlvoor sociaal-emotionele ontwikkeling

Op OBS Heidepark besteden we veel aandacht aan het bijbrengen van sociale vaardigheden. Dat is essentieel voor de ontwikkeling van talenten en competenties als zelfvertrouwen, zelfkennis, praten, luisteren, gevoelens uiten en samen spelen en samenwerken. Wij gebruiken daarvoor de ‘Methode Leefstijl’.

‘Het Leefstijl-programma voor de basisschool kent 6 thema’s, die ieder jaar terugkomen. Hoe ouder de kinderen, des te dieper in wordt gegaan op de thema’s. Zo wordt er schoolbreed gewerkt en kan iedereen ook op het plein meepraten.

De zes Leefstijlthema’s zijn:

  1. De groep, dat zijn wij! (over sfeer in de groep)
  2. Praten en luisteren (over communicatie)
  3. Ken je dat gevoel? (over gevoelens)
  4. Ik vertrouw op mij. (over zelfvertrouwen)
  5. Iedereen is anders, allemaal gelijk (over diversiteit)
  6. Lekker gezond (over gezondheidsvaardigheden)

‘De Regel van de maand’

Elke maand staan één regel centraal. De regel wordt aan het begin van de maand schoolbreed geïntroduceerd door een van onze groepen op het podium van de school.

De binding met de ouders

Wij informeren ouders en verzorgers maandelijks in onze nieuwsbrief over ‘de Regel van de maand’. We leggen de betekenis uit over de regel en vertellen hoe we hier op school vorm en inhoud aan geven. Daarnaast geven wij ouders suggesties mee hoe ze thuis met deze ‘Regel van de maand’ om kunnen gaan.

Sta op tegen pesten!

Ondanks de uitgebreide aandacht voor sociale vaardigheden is pestgedrag niet altijd te voorkomen. Dreigt een kind buiten de groep te vallen, en andere voorzorgsmaatregelen zijn niet voldoende, dan kunnen we gebruik maken van het antipestprogramma ‘Sta op tegen Pesten’ in. Gelukkig hoeft dit programma zelden ingezet te worden.

© 2016 Openbare basisschool Heidepark