Visie van de school

Visie OBS HeideparkDe visie van onze school

Wij leiden onze leerlingen op tot zelfredzame kinderen met zelfvertrouwen en respect voor elkaar en hun omgeving. Dat doen wij door een uitdagende leeromgeving aan te bieden waarin aandacht, feedback, reflectie en een gedegen basiskennis met elkaar verweven zijn.

Sociale vaardigheden

Wij vinden het belangrijk dat we onze leerlingen opleiden tot volwassen mensen die zich goed staande kunnen houden in deze snel veranderende maatschappij. Daarom besteden wij veel aandacht aan het leren van sociale vaardigheden zoals samen spelen, samenwerken, grenzen stellen en afspraken maken. Op die manier ontwikkelt een kind spelenderwijs zelfkennis en zelfvertrouwen.

Goed onderwijs

OBS Heidepark staat voor goed onderwijs. Goed onderwijs in rekenen en taal en andere belangrijke vakken waarmee uw kind een goede basis meekrijgt voor een vervolgopleiding. Die basis geven wij door het onderwijsprogramma zoveel mogelijk te laten aansluiten op de leefwereld van onze leerlingen. Wij noemen dat Ontwikkelingsgericht werken. Een methode waarbij kwaliteiten en aandachtspunten duidelijk naar voren komen zodat het team van OBS Heidepark daar optimaal op kan inspelen.

Hechte dorpsgemeenschap

Onze school maakt deel uit van de hechte dorpsgemeenschap Lemelerveld. Samen geven we betekenis aan belangrijke waarden zoals noaberschap, gemeenschapszin en saamhorigheid. Niet voor niets zijn heel veel inwoners actief betrokken bij activiteiten en ontwikkelingen binnen het dorp. Dat is iets om trots op te zijn. Wij koesteren die waarden en geven ze door aan onze leerlingen.

© 2016 Openbare basisschool Heidepark | Privacyverklaring