Ons anti pestbeleid

Wij zorgen voor een veilige sfeer in de groep en we hanteren de methode van Leefstijl voor het creëren van een veilige, gezellige en leuke leeromgeving, waarbij kinderen zelfvertrouwen ontwikkelen en met respect naar elkaar kijken.

Dit zijn allemaal voorwaarden voor een goede sfeer en een veilig leerklimaat. Ondanks de preventieve manier van werken aan sociaal emotionele vaardigheden komt pesten helaas soms voor. Met het programma ‘Sta op tegen pesten!’ wordt het pesten effectief aangepakt.

Dit programma is een onderdeel van Leefstijl, leerlingen worden zelf ingezet om het pesten te stoppen. In drie gespreksrondes wordt het zeven stappenplan, gebaseerd op de Engelse No Blame-methode, doorlopen.

Essentieel is dat er geen schuldigen worden aangewezen of straffen worden uitgedeeld. De verbetering van de situatie staat centraal. Het pestgedrag wordt zo geen individueel probleem maar een situatie waar de groep zelf invloed op uit kan oefenen. Met Sta op tegen pesten! Werken we gericht aan de oplossing. Sta op tegen pesten! is toepasbaar vanaf groep vijf van het basisonderwijs.

Reageren kan via info-heidepark@ooz.nl.

Hieronder vindt u een link naar ons volledige anti pestprotocol.

Anti pestprotocol Kindcentrum Heidepark

 

© 2016 Openbare basisschool Heidepark | Privacyverklaring