Medezeggenschapsraad

De MR denkt en praat mee over alle zaken, die de school betreffen. Voorbeelden zijn: personele zaken, het schoolplan, het vakantierooster, veranderingen in de schoolorganisatie, de groepsindeling, nieuwe plannen, regelingen enz. Zo wordt ook de schoolgids elk jaar ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.

De MR is wettelijk verplicht. Zij bestaat uit zes leden n.l. drie personeelsleden en drie ouders/verzorgers. De ouderleden worden volgens een vaste procedure uit en door de ouders/verzorgers gekozen voor 3 jaar.

Ouderleden kunnen maximaal 6 jaar zitting hebben in de MR. De procedures, taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. De vergaderingen zijn openbaar en de verslagen van deze vergaderingen kunnen op school worden bekeken.

Het bestuur is verplicht om de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschaps Raad over diverse zaken om advies en vaak ook om instemming te vragen. De (G)MR kan altijd over allerlei zaken die de school aangaan in contact treden met het bestuur.

De Medezeggenschapsraad is te bereiken op mailadres: mr@obsheidepark.nl

Leden:

Saskia Holterman, ouder
Robert Hulsman, ouder
Jan Rigterink, ouder
Margaret Bouwmeester, leerkracht
Susanne Haarbrink, leerkracht
Jan Rossing, leerkracht

Adviserend lid: Jan Tieman

Wilt u de notulen van de MR inzien, dan kunt u een leerkracht naar de map met notulen vragen.

Voorstelrondje MR leden

Saskia Holterman:

Mijn naam is Saskia Holterman. Ik ben getrouwd met Richard en samen hebben wij drie kinderen: Jop (groep 8), Lotte (groep 6) en Sofie (groep 4).
Ik werk bij Zorggroep Raalte (ouderenzorgorganisatie) als opleidingsadviseur en adviseur zorg en welzijn.
Sinds september 2012 ben ik voorzitter van de MR. Ik vind het belangrijk dat we onze stem laten horen bij diverse zaken die te maken hebben met OBS Heidepark. Ik hoop dat ik, met mijn kritische blik, enthousiasme en creativiteit, hier een goede bijdrage aan kan leveren.

Susanne Haarbrink:

Ik ben Susanne Haarbrink. Moeder van Hannah (17) en Julia (15). Inmiddels werk ik al weer 11 jaar op OBS Heidepark. Dit jaar ben ik in groep 5 te vinden op maandag en vrijdag.
Voorheen heb ik gewerkt in Zeewolde (school voor kinderen van asielzoekers) en in Zwolle (Ambelt en OBS het Klankbord).
Ik vind het belangrijk om mijn steentje bij te dragen in de MR, omdat er tegenwoordig veel en snel verandert in de wereld om ons heen. Ik vind het belangrijk mee te denken over beslissingen die genomen moeten worden. Uitgangspunt voor mij is dat deze beslissingen goed moeten zijn voor alle kinderen bij ons op school

Jan Rossing:

Ik ben Jan Rossing en woon samen met mijn vrouw in Noordbarge. Dit ligt aan de rand van Emmen.
Na mijn opleiding aan de Pedagogische Academie heb ik aan diverse scholen gewerkt in Emmen. In 1984 ben ik begonnen aan de openbare school in Dalmsholte.
Sinds 1985 werk ik aan OBS Heidepark. Ik heb in alle groepen gestaan, behalve kleuters.
Op dit moment werk ik op maandag, donderdag en vrijdag in groep 7.
Ik zit in MR omdat ik graag meedenk in het belang van onze school.

© 2016 Openbare basisschool Heidepark