Medezeggenschapsraad

De MR denkt en praat mee over alle zaken, die de school betreffen. Voorbeelden zijn: personele zaken, het schoolplan, het vakantierooster, veranderingen in de schoolorganisatie, de groepsindeling, nieuwe plannen, regelingen enz. Zo wordt ook de schoolgids elk jaar ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.

De MR is wettelijk verplicht. Zij bestaat uit zes leden n.l. drie personeelsleden en drie ouders/verzorgers. De ouderleden worden volgens een vaste procedure uit en door de ouders/verzorgers gekozen voor 3 jaar.

Ouderleden kunnen maximaal 6 jaar zitting hebben in de MR. De procedures, taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. De vergaderingen zijn openbaar en de verslagen van deze vergaderingen kunnen op school worden bekeken.

Het bestuur is verplicht om de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschaps Raad over diverse zaken om advies en vaak ook om instemming te vragen. De (G)MR kan altijd over allerlei zaken die de school aangaan in contact treden met het bestuur.

De Medezeggenschapsraad is te bereiken op mailadres: mr-heidepark@ooz.nl.

Oudergeleding:

Siska Schiphorst, voorzitter

Robert Hulsman

Sofija de Jager

 

Personeelsgeleding:

Sandra Meulenbelt-van Langen

Jeannine Klein Woolthuis

Jan Rossing

Adviserend lid: Ineke Jousma

 

Voorstelrondje MR leden

Siska Schiphorst

Mijn naam is Siska Schiphorst, getrouwd en moeder van Merle, Debbie (zitten beiden op het voortgezet onderwijs), en Lisa (groep 6).  In mijn werk ben ik inmiddels ruim 10 jaar werkzaam als interim manager in de zorg en welzijn. Daarnaast ben ik ook als lead auditor werkzaam binnen de zorg om zorginstellingen te toetsen op hun kwaliteitsmanagementsysteem. Beide jobs zijn ontzettende leuk om te doen. Door vanuit 2 functies naar de zorg en de organisatie te kijken houd ik mijzelf scherp in datgene wat ik doen. Het is wel altijd hollen of stilstaan, waarbij dat laatste weinig van toepassing is. Als lid van de MR hoop ik de komende jaren mijn bijdrage te kunnen leveren voor Kindcentrum Heidepark en iedereen die daarbij op een of andere wijze bij betrokken en verbonden zijn, zodat leerlingen een goede basis blijven ontvangen voor hun toekomst.

Robert Hulsman:

Mijn naam is Robert Hulsman, getrouwd met Tanja en vader van Bibi en Ize.
Mijn motivatie om lid te worden van de medezeggenschapsraad is dat ik graag meepraat en meedenk met de leerkrachten en het ondersteund personeel die dagelijks met volle overtuiging en inzet onze kinderen begeleiden op weg naar hun zelfstandigheid.
Ik ben ervan overtuigd dat een basisschool het meest optimaal functioneert als wij als ouders actief – in de ruimste zin van het woord – meedoen. De een natuurlijk wat meer dan de ander, maar dat is niet erg.
Ik hoop door mijn lidmaatschap een luisterend oor te zijn voor jullie als ouders, leerkrachten en ondersteunend personeel. Vanuit hetgeen ik verneem wil ik adviserend en organiserend optreden. Samen maken wij de basisschool! Een plek waar onze kinderen met goede herinneringen op terug moeten kijken.

Sofija de Jager-Cipusev:

Mijn naam is Sofija de Jager-Cipusev. Ik ben getrouwd met Luite en we hebben 4 kinderen, waarvan er inmiddels 3 op de Heideparkschool zitten in groep 1, 5 en 6. We zijn weer terug verhuisd naar Overijssel, waar we allebei zijn opgegroeid en wonen nu ruim 2 jaar in Lemelerveld en hebben onze draai al goed gevonden. Voordat we hier kwamen wonen hebben Luite en ik samen een cateringbedrijf gehad in Woerden, waar onze focus lag op het aanbieden van gezonde voeding en het adviseren van een gezonde leefstijl binnen bedrijven.  Ik ben van oorsprong bedrijfsjurist en ben meer dan 10 werkzaam geweest in de financiële dienstverlening. Daarnaast ben ik ook zangeres (sopraan) en zing ik op huwelijken, begrafenissen, jubilea en bewustwordingsevents. Waarom de MR? Ik vind het leuk om op deze manier mee te kunnen praten over de gang van zaken op school, om bij te dragen aan het maken van de juiste keuzes voor de kwaliteit van het onderwijs met oog voor de verschillende behoeftes van de kinderen. Spreek me gerust aan!

Jan Rossing:

Ik ben Jan Rossing en woon samen met mijn vrouw in Noordbarge. Dit ligt aan de rand van Emmen.
Na mijn opleiding aan de Pedagogische Academie heb ik aan diverse scholen gewerkt in Emmen. In 1984 ben ik begonnen aan de openbare school in Dalmsholte.
Sinds 1985 werk ik aan Kindcentrum Heidepark. Ik heb in alle groepen gestaan, behalve kleuters.
Op dit moment werk ik op maandag, donderdag en vrijdag in groep 7.

Ik zit in MR omdat ik graag meedenk in het belang van onze school.

Sandra Meulenbelt-van Langen:

Mijn naam is Sandra Meulenbelt – van Langen. Ik ben fulltime leerkracht in groep 6.
Ik ben getrouwd met Marc en wij wonen in Nijverdal.
Dit is mijn 6e jaar dat ik werk op Kindcentrum Heidepark. Hiervoor heb ik 7 jaar op de IJsselhof in Zwolle gewerkt en daarna 7 jaar op Obs Nieuwebrug in Ommen.
Namens het team zit ik in de MR. Ik vind het belangrijk om mee te denken over de belangen van de school.

© 2016 Openbare basisschool Heidepark | Privacyverklaring