Ouderraad

De OR vergadert enkele keren per jaar en helpt bij de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten in en buiten de school, zoals bv. het sinterklaas- en kerstfeest, de paaslunch, ouderavonden, het onderhoud van het schoolplein, oud papieracties enz.

De OR vertegenwoordigt de ouders/verzorgers. De OR bestaat uit acht leden, waaronder 2 personeelsleden.

Jaarlijks treden twee leden af en worden twee nieuwe leden in de ouderraad benoemd.

Ouders/verzorgers zijn nooit langer dan vier jaar lid van de OR. Hiervoor is gekozen om een regelmatige doorstroming te bevorderen. De OR zorgt zelf voor een onderlinge taakverdeling.

Ouderavonden

Ouderraad en medezeggenschapsraad leggen verantwoording af over het door hun gevoerde beleid middels informatie aan de ouders. Elk jaar worden alle ouders aan het begin van het schooljaar uitgenodigd voor een informatieavond. De leerkracht vertelt over het reilen en zeilen in de klas, welke methodes worden gebruikt, welke afspraken er zijn e.d.

Daarnaast wordt het ene jaar een feestelijke ouderavond georganiseerd door alle groepen en het volgende jaar een project voor de hele school. Ouders worden bij beide uitgenodigd om te komen kijken. Aan het eind van elk schooljaar is een afscheidsmusical van groep 8.

Hoe ziet de school eruit als er geen ouderraad actief is.

 • Komt sinterklaas dan wel op school? Komt hij wel, maar brengt hij wel wat mee?
 • Wat eten we met Kerst en komt er wel een kerstboom in de klas?
 • Schoolreizen, spelletjesdag, wordt het allemaal geregeld?
 • De wandel-3-daagse kan die nog wel doorgaan?
 • Wie regelt dat u allen kunt zitten tijdens de feestelijke ouderavond? Of staat u liever? Een kopje thee of koffie erbij is toch wel erg lekker!

Wat is eigenlijk een ouderraad?

De Vereniging van Openbaar Onderwijs zegt hierover:

Een ouderraad is een uit en door ouders gekozen groep die allerlei activiteiten organiseert ten behoeve van de leerlingen van een school en hun ouders/verzorgers.

Die groep ouders doen dit allemaal geheel vrijwillig. De school is erg blij met zoveel betrokken vrijwilligers. Dit blijkt wel als we bij een evenement door de school hollen om de laatste zaken nog te regelen. Regelmatig worden we dan even gecomplimenteerd en verteld hoe zeer onze inzet wordt gewaardeerd.

Hoe werken we in de ouderraad?

De ouderraad bestaat jaarlijks uit 8 ouders en twee teamleden. We komen gemiddeld 5x bij elkaar om te vergaderen. De eerste vergadering is spoedig in het nieuwe schooljaar.
Elk jaar treden er twee ouders af en worden twee nieuwe leden benoemd.

Op die manier schuiven we onze kennis zoveel mogelijk door.

Natuurlijk doen we dit niet alleen. Voor alle grote evenementen zijn er ook de leerkrachten. Organiseren doen we samen. Vele handen maken licht werk: soms soms hebben we in de voorbereiding extra mensen nodig. Hiervoor proberen we uit onze Ouderhulp-map te putten. U weet wel, het opgavenformulier dat u aan het begin van elk schooljaar krijgt, om aan te geven waar u graag bij wilt helpen. We zien graag dat u deze invult.

Op de vergaderingen bespreken we de voortgang in de voorbereiding van alle evenementen en activiteiten, maar ook de zakelijke bezigheden wat betrekking heeft op kind en ouders/verzorgers worden besproken in de OR.

We kunnen enthousiaste ouders gebruiken!

mailadres: or-heidepark@ooz.nl

Geef je op, misschien ben jij de volgende die onze groep gaat versterken.
De ouderraad bestaat momenteel uit de volgende leden.

Oudergeleding:

 • Ingrid Kiekebosch-Bruggeman, voorzitter
 • Liane Roelofs, penningmeester
 • Wendy Kogelman, secretaris
 • Janien Exel
 • Diane Ligtenberg
 • Rudy de Haan
 • Patricia Ardesch
 • Sjoukje Antonissen

Personeelsgeleding:

 • Gerrie Booij-Stobbelaar
 • Marleen Kieft

© 2016 Openbare basisschool Heidepark | Privacyverklaring