Oud papier

De gezamenlijke Lemelerveldse ouderraden organiseren elke laatste zaterdag van de maand een inzamelactie van oud papier. De opbrengst wordt volgens een vaste verdeelsleutel tussen de deelnemende scholen verdeeld. Uit deze extra middelen kan de school bijzondere uitgaven doen. De ouderraad heeft o.a. een bijdrage geleverd voor de aanschaf van speeltoestellen, school shirts en luizencapes.

Deze acties kunnen alleen maar slagen als ouders/verzorgers hieraan meewerken. In de praktijk betekent dit dat minder dan 1 keer per jaar een beroep op ouders zal worden gedaan om mee te helpen met het inzamelen van het oud papier.

© 2016 Openbare basisschool Heidepark | Privacyverklaring