Oud papier

De gezamenlijke ouderraden van de Lemelerveldse basisscholen organiseren elke laatste zaterdag van de maand een inzamelactie van oud papier. De opbrengst wordt volgens een vaste verdeelsleutel tussen de deelnemende scholen verdeeld. Uit deze extra middelen kan de school bijzondere uitgaven doen. De ouderraad van Kindcentrum Heidepark heeft uit deze middelen o.a. een bijdrage geleverd voor de aanschaf van speeltoestellen, luizencapes en schoolshirts voor onze kinderen.
Deze acties kunnen alleen maar slagen als ouders/verzorgers hieraan meewerken. In de praktijk betekent dit dat ongeveer 1 keer per jaar een beroep op ouders zal worden gedaan om mee te helpen met het inzamelen van het oud papier.

© 2016 Openbare basisschool Heidepark | Privacyverklaring